Меню
Количка

За защитните устройства


Защитата от токови удари* и мълнии за професионалната и домашна електронна техника има своята философия. Правилното й разбиране е еднакво важно както за производителя, така и за потребителя на устройства за защита. Обръщаме внимание, че става въпрос основно за опазване на техниката и косвено за защита на живота и здравето на човека.  Например по корпуса на един уред би могло да се появи опасно напрежение вследствие на повреда при токов удар. Предотвратявайки повредата, се премахва и възможността за поява на такова напрежение. 

 От икономическа гледна точка най- голямо значение за пик предпазителите има съотношението защитни свойства / цена, както и въпросът за необходимостта от такъв вид защити. Много често ни задават въпроса: "Гарантирате ли ми на 100%, че ако си включа вашия предпазител, устройството ми няма да изгори при токов удар или мълния?" Разбира се, ние желаем и бихме могли да дадем положителен отговор на този въпрос, но цената на такъв предпазител би надхвърлила неколкократно цената на защитаваното устройство. Световният опит, който ние внимателно сме изучили, показва, че разумният подход в този случай е при цена на защитното устройство между 2% и 5% от цената на защитавания уред, то да бъде ефективно при 80% до 90% от случаите на токови удари. При производството на защитни устройства фирма "Соно" е възприела именно този подход. Освен това за 100% защита е неободимо да има изградени допълнителни съоръжения, свързани с външната гръмозащита - гръмоотводи, заземителни инсталации и др., които представляват съществена инвестиция, която не е излишна, но не всеки може да си позволи

По отношение на въпроса за необходимостта от такива защити, някои от Вас може би  вече са понесли финансови загуби, а други са чули за повредите, които токовите удари и мълниите причиняват. Важен фактор, който допринася за проблемите от този вид, е минимизирането на съвременната електроника. Устройствата работят на все по-ниски напрежения и са все по- уязвими . Не на последно място, наличието на локални и глобални кабелни мрежи ( телевизия, Интернет и др.) допринася за разпространението на свръхнапреженията в голям периметър до всички устройства, включени в мрежата..

Що се отнася до техническата страна на въпроса, ще се опитаме да обясним принципа на работа на защитните устройства по начин, достъпен и за неспециалистите.  

Най-простият начин да защитим един уред от превишено напрежение е да го изключим веднага, щом напрежението започне да превишава нормалната стойност. Това би могло да се реализира с едно реле, например. Времето за изключване на едно реле е от порядъка на стотни от секундата. В повечето случаи времето, за което един импулс (пик), предизвикан от мълния или токов удар, достига стойност десетократно или дори стократно по-голяма от нормалната, е от порядъка на хилядни от секундата, или 10 пъти по-бързо от времето, необходимо за изключването на едно реле. Това показва, че този подход е приложим само за бавни изменения на напрежението.  

В някои електронни устройства има защита именно от този вид (бавна) и много хора се заблуждават, че тя ще им помогне при възникване на свръхнапрежения, предизвикани от токови удари, мълнии и др. За да се справи с този проблем, пик предпазителите са конструирана така, че да "отвеждат" мигновено излишната енергия "встрани" (обикновено към земя) от уреда, където тя ще се разсейва, без да предизвиква щети, или в най-лошия случай да бъде повредено само защитното устройство. Това се реализира със специални бързодействащи компоненти, които могат да издържат големи натоварвания за кратко време, а когато напрежението е нормално, не пречат на работата на уреда и консумират пренебрежимо малък ток. Такива елементи са плазмените (газови) гръморазрядници, метал - оксидни варистори, специални диоди и др. 

В предпазителите на фирма "Соно" ЕООД се използват компоненти само от утвърдени производители, което гарантира защитните им свойства.

* "Токов удар" е събирателно понятие, добило гражданственост, и означава аварийна ситуация с електроинсталация или съоръжение, но няма конкретно техническо значение