Уважаеми клиенти, някои от услугите ни- като електронната търговия- изискват да споделите с нас лични данни. Използваме ги единствено и само за да можем да изпълним договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки, и да Ви предоставим необходимата информация, за да направите своя избор. За да защити Вашите лични данни, Соно ЕООД провежда политика за поверителност, с която подробно може да се запознаете по-долу.

 

Политика за поверителност

Соно ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и полага усилия в максимална степен за защитата на личните им данни. Политиката ни за поверителност и защита на личните данни се основава на действащото българско и европейско законодателство.
Настоящата Политика установява правилата за обработване на лични данни на физически и юридически лица от нашия уебсайт: www.sono.bg („Сайта“) във връзка с услугите, предоставяни от Соно ЕООД, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта.

Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на Интернет сайт, Политиката за използване на "Бисквитки" и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които Соно ЕООД  ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.

Какво регламентират тези Правила за поверителност и на какво законово основание От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото Ви на неприкосновеност, да защити Вашите лични данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. В новият регламент има редица изисквания, които Соно ЕООД прилага и с които може да се запознаете тук. Сред тях са:

Всички данни, благодарение на които може да бъде идентифициран даден потребител, се считат за лични данни. Такива могат да бъдат имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес.

Какви данни събираме ние от нашите регистрирани потребители?
Соно ЕООД събира от потребителите на Сайта си данни от осъществените от тях регистрации, за да осъществи доставката на заявените стоки и за да предложи подобрени или  нови продукти и услуги. Соно ЕООД събира следните категории лични данни:

Данни, събирани за всички посетители на нашия Сайт: Соно ЕООД не събира и не съхранява данни за посетителите, но за целите на статистиката (брой на посещенията  и разпределние във времето и по държави) ползва услуги от трети страни като Tyxo.com. В тази връзка е възможно трети страни да събират следните категории данни за всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация:

На кого споделяме и разкриваме Вашите лични данни
Соно ЕООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за Вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да Ви предостави заявени от Вас услуги, както и когато Вие сте предоставили Вашето разрешение, или в някоя от следните хипотези:

 

Ако не искате да изпращаме информацията към някои от нашите партньори, може да оттеглите Вашето съгласие тук.

Защита на информацията
Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва физически на сървъри, колокирани в центрове за съхранение на данните на територията на Република България. Наш партньор е MM компютърс. Пълна информация за тяхната сертификация и защитата на подаваните лични данни може да намерите тук: (url към информационна страница)

Ние ограничаваме достъпа до информация за Вас от страна на служители, действащи под ръководството на Соно ЕООД, освен в случаите, в които са налице разумни основания да боравят с тази информация с цел да Ви бъдат предоставяни услуги или във връзка с изпълняваните работни задължения от тези служители.


Колко време съхраняваме информацията
Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение и при положение че сте дали съгласието си да събираме и обработваме информацията за Вас.
Прилагаме следните срокове за съхраняване на различните типове лични данни според тяхната цел, а именно:

- за регистрирани потребители: докато потребителят ползва своя акаунт, след което се прилага правилото по-долу за нерегистрирани потребители.

- за нерегистрирани потребители: до 1 година след края на гаранционния период на изделието, което си е закупил.

Вашите Права във връзка с обработването на Личните Ви данни

1.Общи права
Във връзка с обработване на лични данни имате следните права, които може да упражните във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на Соно ЕООД,  посочен в раздел контакти, или по електронен път на имейл: sono@sono.bg
Имате право да поискате от Соно ЕООД да коригира без ненужно забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални.

Имате право също:

2. Имате право на жалба до надзорния орган
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).