Вход за корпоративни клиенти

WPM-LAN протектор WPM-LAN  протектор
Разклонител със защита КX/4 Разклонител със защита КX/4
Разклонител с защита КX/5,3м Разклонител с защита КX/5,3м
Базов протектор WP230 B Базов протектор WP230 B
ТВ предпазител WP230-TV ТВ предпазител WP230-TV
Комбиниран протекторWP230W Комбиниран протекторWP230W
Защита за камери WPM-CCTV Защита за камери  WPM-CCTV
Разклонител със защита КХ/6 Разклонител със защита КХ/6
Лаптоп/PCпротектор WP230-LT Лаптоп/PCпротектор WP230-LT
Пик предпазител WP230-BF Пик предпазител WP230-BF
LAN протектор 2C/NET LAN протектор  2C/NET
Пик предпазител EПТ 1АX Пик предпазител  EПТ 1АX

Най-често задавани въпроси/FAQ/

argaiv1327

А)  ОТ КАКВО ЗАЩИТАВАТ ТЕЗИ УСТРОЙСТВА?                video2
Пренапреженията предизвикани от мълнии и токови удари,са сред основните причини за повреди на електрическите уреди и все по–широко навлизащите в промишлеността и бита електронни системи. Повредите в захранващите и управляващи системи водят до сериозни материални загуби. Това прави използването на уреди за защита от пренапрежения наложително Вградената в устройствата защита предпазва от токови удари и смущения, предизвикани от мълнии, аварии, електростатични разряди, атмосферни и промишлени аномалии. Вследствие на изброените причини по захранващата мрежа (230V), телевизионните, телефонни и други кабелни мрежи се разпространяват високо-волтови импулси (пикове), които предизвикват сериозни повреди на електронната апаратура. Напрежението на тези импулси често надхвърля няколко хиляди волта и поразява едновременно голям брой устройства. Не рядко явление е и появата на междуфазно напрежение (400V) в захранващата мрежа, при което уредите, включени в нея “изгарят”. Гледай Видео
Б)  КАК ЗАЩИТАВАТ ТЕЗИ УСТРОЙСТВА?                       
В предлаганите предпазители като основен защитен компонент се използват MOV (метал-оксидни варистори), газоразрядници и специални защитни диоди произведени от водещи световни компании, специализирани в областта. Тези специално конструирани компоненти поемат токовия удар върху себе си без да се повреждат и не позволяват на напрежението да достигне опасни стойности или го отвеждат към "земя". Елементите запазват защитните си свойства и след многократни токови удари в рамките на техния енергиен капацитет. При по-мощни токови удари се прекъсва напълно веригата към включените устройства, като по този начин те се предпазват от необратими повреди. При нормални условия защитните елементи не пречат на работата на устройствата, включени в тях.
В)  КАКВА Е ТЯХНАТА ЕФЕКТИВНОСТ?                                
В света отдавна е установена ползата от такива защити. Те са известни като “surge protectors” (пик-предпазители). След подробно изследване на силата и честотата на появяване на “токовите удари” водещите компании са проектирали защитните компоненти, така че да могат да се справят в 85-90% от случаите и цената им да остане в разумни граници. 10-15% от токовите удари, с които те не могат да се справят, касаят прякото попадение на мълния в сгради и съоръжения без външна гръмозащитна инсталация (гръмоотвод), при което напреженията и токовете достигат неконтролируеми стойности. Дори и в тези случаи използването на пик предпазител намалява щетите.
1.Има ли смисъл от защита?                                      see-more2
2. Как да защитя ТВ, видео и аудио?                   see-more2
3. Как да защитя компютъра и периферията?     see-more2
4. Как да защитя "бялата техника"?                   see-more2
5. Как да защитЯ охранителните камери?           see-more2
6. Какво ново предлагате?                                 see-more2     
7. Как са Гарантирани  интересите ми като потребител?                               see-more2
8. Какви са предимствата на серията WP?                                              see-more2
9. Как да  предпазим себе си от мълнии?                                                see-more2
10. Какво означават съкращенията и техническите параметри?                see-more2 
11. Ел. предпазителите  /бушоните/  на таблото в дома ми предпазват ли от токови удари и мълнии?                                                                                                  see-more2
Пренапреженията, предизвикани от мълнии и токови удари, са сред основните причини за повреди на електрическите уреди и все по–широко навлизащите в промишлеността и бита електронни системи. Повредите в захранващите и управляващи системи водят до сериозни материални загуби. Това прави използването на уреди за защита от пренапрежения наложително Вградената в устройствата защита предпазва от токови удари и смущения, предизвикани от мълнии, аварии, електростатични разряди, атмосферни и промишлени аномалии. Вследствие на изброените причини по захранващата мрежа (230V), телевизионните, телефонни и други кабелни мрежи се разпространяват високо-волтови импулси (пикове), които предизвикват сериозни повреди на електронната апаратура. Напрежението на тези импулси често надхвърля няколко хиляди волта и поразява едновременно голям брой устройства. Не рядко явление е и появата на междуфазно напрежение (400V) в захранващата мрежа, при което уредите, включени в нея “изгарят”. Гледай Видео

Контакти

Соно ЕООД
Пловдив 4004
e-mail: sono@sono.bg
Бул."Цар Борис III Обединител" 1

Тел/факс: +359 32 69 48 03
Тел: +359 32 69 57 03
Моб.:+359 889 434 900